HUBUNGI KAMI

Adalah menjadi harapan kami agar warga Pengakap Daerah Seremban Timur berpeluang melontarkan pandangan dan cadangan kepada Majlis Pesuruhjaya Pengakap Daerah Seremban Timur walau di mana-mana atau pada bila-bila masa dan tidak hanya pada perjumpaan serta mesyuarat yang diadakan.

Dengan wujudnya halaman ADUAN / CADANGAN / KIRIMAN UMUM ini, diharap ianya turut menjadi medium perhubungan di antara warga Pengakap Daerah Seremban Timur dan Majlis Pesuruhjaya Pengakap Daerah Seremban Timur demi kemajuan dan kemenjadian anak-anak Pengakap Daerah Seremban Timur khasnya dan para pemimpin/penolong pemimpin amnya.

Sila klik KAJI SELIDIK PROGRAM jika anda ingin memberi maklumbalas mengenai program yang baru disertaiJAMBORI PENGAKAP SEDUNIA KOREA 2023 (Klik gambar di bawah untuk info)